ETKİN FELSEFE ATÖLYESİ NEDİR?

Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları, TÜBİTAK’ın 2017 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi olarak desteklendiği bir felsefe etkinliğidir.

Projenin amacı felsefeyle tanışmanın sıcaklığı ve zihni kışkırtan atmosferi ile katılımcılara, eğlenecekleri bir ortam oluşturarak ve etkin öğrenme metotları kullanılarak bilgi edinme yolları hakkında farkındalık oluşturmak ve bilginin üretimine ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır. Proje, eleştirel düşünme, sorgulayıcı analiz yapabilme ve argüman geliştirebilme yeteneği kazandırmayı hedefler. Bilginin kesinlik, doğruluk ve geçerliliğinin önemini fark ettirerek, kuram ve kanıt, mantık ve gerçek arasındaki ilişkiyi keşfettirmeyi gaye edinir. Böylelikle öğrencinin akıl yürütme becerisiyle, tarihin ve çağımızın problemlerine felsefi bir bakışla yönelebilmesini sağlamayı amaçlar. Bilgiden, anlama-yorumlama ve hayat becerilerine doğru bir farkındalık oluşturmayı öngörür.

HANGİ SORUNLARI MERKEZE ALIR?

“Neyi bilebilirim?, Nasıl bilebilirim?, Neyi bilemem?” sorularını merkeze alarak; çeşitli bilgi alanlarının doğası ve bilgi alanları arasındaki bağlantıları keşfettirmeyi hedefler.

DÜZENLEYİCİLER KİMLERDİR?

Proje Namık Kemal Üniversitesinden uzmanlar tarafından yürütülmekte, uygulama ortağı olarak da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte hareket edilmektedir. Etkinlikleri Namık Kemal Üniversitesinden uzmanlar gerçekleştirecektir.

KATILIMCILAR KİMLERDİR?

Programa Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1. ve 2'nci sınıflarından 20 öğrenci katılacaktır. Katılımcılardan felsefi seviye beklenilmeyecek, sadece programdan önce belirlenen okumaları yapmaları istenecektir.

ETKİNLİK KONULARI NELERDİR?

Etkinlik, başlıkları şunlardır:

•    bilgi teorisine giriş,

•    duyum,

•    duygu,

•    hafıza,

•    hayal gücü,

•    sezgi,

•    akıl/muhakeme,

•    dil

Konular her gün bir tane olacak şekilde işlenmektedir. Her etkinlik bir buçuk saat olmak üzere, gün içinde dört buçuk saatlik, öğrenen merkezli, uygulamalı, aktif bir eğitim söz konusudur.

ETKİNLİK BAŞLIKLARI NELERDİR?

Her bir konu başlığı, birbirini hiyerarşik olarak gerektirecek üç ardıl etkinlik şeklinde geçekleştirilir. Bu etkinlikler,

(i) Kavramdan Mottoya Felsefe (beyin fırtınası ve buluş yöntemi ile),

(ii) Mottodan Teoriye Felsefe (kavram haritaları oluşturma yöntemi ile),

(iii) Teoriden Pratiğe Felsefe (sokratik dialog yöntemi ile)

şeklindeki üçlemelerden oluşan ders ve yöntemlerle işlenmektedir.

ETKİNLİK ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Etkinliklerin öğrenen merkezli ve uygulamalı olması, temellendirildiği yöntemler ve ürünlerle ilişkilidir. Birinci tür etkinliklerin sonunda katılımcılar kendi mottolarını üretmekte, ikincisiyle kavram haritaları ve kavram ağları inşa edilmekte, üçüncüsüyle de sokratik diyaloglar yapılmaktadır. Etkinlikler kayıt altına alınacak ve etkinlik ürünlerinden oluşan bilgi ve bilgi edinme yolları konseptli bir derleme, kitap olarak basılacaktır.

ETKİNLİK MEKANI NERESİDİR?

Eğitim mekânı, felsefi sorgulamanın tarihi köklerine işaretle İzmir/Selçuk olarak belirlenmiştir. Eğitimler, uygun bir konaklama merkezinde programlı olarak düzenlenecektir.