HEDEF KİTLE

        Bu projenin hedef kitlesi İstanbul Kartal-Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1. ve 2. sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Kartal AİHL'nin bazı özellikleri hedef kitlesi olarak bu okulun belirlenmesi konusunda belirleyici olmuştur. Söz konusu okul lise programları çerçevesinde ulusal müfredatın yanı sıra öğrencilerine uluslararası lise müfredatlarını da sunmaktadır.

 

        Haziran 2014 tarihinde Türkiye’de Cambridge IGCSE akreditasyonunu IGCSE eğitimini uygulayan alan tek devlet okulu Kartal AİHL'dir. Kartal AİHL'de ulusal müfredata ek olarak verilen uluslararası programlardan biri Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası'dır (IGCSE). Bu sertifika dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardan biridir. IGCSE dersleri, bilgiyi hatırlama, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi yaşam için gerekli eğitsel becerileri geliştirmesiyle tanınır. Cambridge IGCSE birçok derste temel (Core) ve ileri seviye (Extended) müfredatlar seçeneği sunarak farklı beceri düzeylerinin ihtiyaçlarını karşılar.

 

        Kartal AİHL'de lise 1 ve 2. sınıfı tamamlayan öğrenciler lise 3 ve 4. sınıflarda Uluslararası Bakalorya Diploma Programına (International Baccalaureate Diploma Program) devam edebilmektedirler. IB Diploma Programı, uluslararası anlayışı özendiren, araştırma, sorgulama-eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. Program arasında özgüven, disiplin ve üst düzey düşünme becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, farklı kültürleri bilen ve anlayan, dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlar. Bugün 129 ülkede 3000 civarında okul IB Okulu olarak bulunmakta ve bu diploma pek çok ülkede üniversiteler tarafından tanınmaktadır.

 

        Öte yandan Kartal AİHL Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği proje okullar statüsünde olup TEOG sınavlarında %1 başarı dilimi ile (486 puan) öğrenci alan okullardandır. Bununla birlikte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ulusal müfredata ek olarak yukarıda değinilen uluslararası programlar dâhilinde geleceğin bilim adamları ve araştırıcılarını yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir.

 

        "Etkin Felsefe Atölyesi: Bilgi Yolları" projesinin uygulama alanı olarak Kartal AİHL'si seçilmesinin nedeni yukarıda sayılan standartlara sahip tek devlet lisesi olmasıdır. Aynı zamanda okul pek çok ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında çeşitli dallarda ödüller almıştır. Bilim adamına ve araştırıcıya özellikle lazım olan yeterlilik, disiplinler arası düşünür ve üretirken bilginin mahiyeti ve içeriği hakkında sahip olduğu nosyondur. Bu bağlamda proje kapsamındaki öğrencilerin beşeri ve doğa bilimlerine vukufiyetleri özellikle sağlam bir epistemoloji nosyonuna sahip olmalarını gerektirmektedir. Proje içerik uygulama ve ürünler açısından bir epistemoloji nosyonu oluşturmaya dönük hazırlanmıştır.

 

        Projenin hedef kitlesi, Kartal AİHL, lise 1 ve 2. sınıf öğrencilerinden felsefeye dair herhangi bir ön koşul aranmaksızın seçilecektir. Bu anlamda hedef kitle 408 öğrenciyi teşkil etmektedir. Uygulamalı etkinliklerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için optimum katılımcı sayısı 20 olarak belirlenmiştir. Başvuru 20'nin üzerinde olursa katılımcılarda akademik başarı dikkate alınacaktır.