ÜRÜNLER

        Proje süresince yapılacak olan toplam 24 eğitim etkinliği, çalışma sahası dâhilinde kendine ait ürünler ortaya çıkaracaktır. Yine süreç değerlendirme kapsamında bu ürünlerin içeriği katılımcıların katkıları çerçevesinde içerik analizine tabi tutularak değerlendirilecektir.

 

        Her bir konu birbirini önceleyen ve hiyerarşik olarak gerektiren kademeli etkinlikler zinciri ile işlenecektir. Dolayısı ile her bir kademenin kendi düzeyinde katılımcı ürünleri olacaktır. (i) “Kavramdan Mottoya Felsefe” etkinlikleri beyin fırtınası ve buluş yöntemi ile yapılandırılacaktır. Katılımcılardan süreç sonunda kendi mottolarını üretmeleri beklenmektedir. Dolayısı ile katılımcıların yaratıcı düşünme becerileri işe koşulacaktır.  (ii) “Mottodan Teoriye Felsefe” etkinlikleri kavram haritaları oluşturma yöntemi ile yapılandırılacaktır. Süreç sonunda katılımcıların bir kavram haritası oluşturması istenecektir. Bu etkinlikler ilişkili düşünme, parça bütün ilgisi kurma, neden sonuç ve içlem kaplam tanımlaması gibi sorgulamaları yapmalarına olanak sağlayacaktır. (iii) “Teoriden Pratiğe Felsefe: Sokratik Dİyaloglar” etkinlikleri sokratik dialog yöntemi ile yapılandırılacaktır. Motto ve kavram düzeyinde kavranan konu başlıkları bu etkinlik dâhilinde eğitimcinin soracağı kritik sorularla derinlemesine sorgulanacaktır. Tartışmalar süresince aktif bir katılımı gerektiren bu etkinlikler süresince katılımcının yaratıcı düşünme becerisinde, sosyal becerisinde, girişimcilik özelliklerinde meydana gelen değişme gözlem formları ile not edilecektir.

        Proje sonunda, öğrencilere hazır bulunuşluluklarını tespit etmek için uygulanılan açık uçlu soru formu tekrar uygulanacak ve katılımcıların bilgi ve kavrayışında nasıl bir değişim/gelişim meydana geldiğini ölçülecektir.