YAYGIN ETKİ

  Projenin hedef kitlesi belli bir okul özelinde olmakla birlikte, bilimsel bilgiyi popüler kılma, ürünlerin topluma yaygınlaştırılması ve çalışma alanına dair ilgiyi artırma noktasında etkisi nitelikli bir çalışma gerçekleştirilmiş olacaktır. Zira söz konusu okulda toplamda 928 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin %80'ni yatılı olarak eğitimlerini sürdürmektedirler. Proje dâhilinde eğitim alan öğrenciler bilgi birikimlerini ve ürünlerini okul toplumuna yaygınlaştırma konusunda oldukça avantajlı bir noktada bulunmaktadırlar.

 

      Proje dâhilinde yapılan eğitim faaliyetleri kayıt altına alınacak ve episot şeklinde projenin internet sitesinde yayınlanacaktır. Bu sayede eğitime fiili olarak katılamayanlar da uygulamalı epistemoloji eğitiminin içerik ve derslerine ulaşabilecek, etkinliklerden faydalanabileceklerdir.

 

     Projenin başarıyla uygulanması halinde geliştirilmeye açık bir alan doğal olarak ortaya çıkacaktır. Zira bu proje bilginin yolları ile sınırlıdır. Epistemoloji söz konusu olduğunda bilgiyi elde ettikten sonra onu uyguladığımız, uyarladığımız alanları da nitelikli olarak incelememiz gerekmektedir. Örneğin etik, sanat, tarih, doğa ve insan bilimleri vb. gibi alanlar hakkında da uygulama ağırlıklı epistemoloji eğitimlerine ihtiyaç olduğu daha bariz bir şekilde açığa çıkacaktır. Diğer bir deyişle bu eğitim programda belirtilen kazanımlara ulaştığı takdirde yukarıda bahsedilen alanlarda da uygulama çalışmaları, yapmak gerekecektir.

 

      Proje sonuçlandıktan sonra, katılımcıların elde ettikleri kazanımların kalıcı olması, geliştirilmesi böylelikle yaygın etkinin artırılması için proje dâhilinde ürün odaklı yapılan etkinliklerin bir kitaba dönüştürülmesi düşünülmüştür. Proje dâhilindeki 8 ana konuyu içeren bilginin yolları içerikli bir kitap çalışması yapılacaktır. Projede her bir konu 3 ana etkinlikle inceleneceği ve katılımcılar bu etkinlikler çerçevesinde üretimde bulunacakları için ortaya çıkacak kitap çalışması bir yönü ile katılımcıların kendi eseri olacaktır. Katılımcıların konu ile ilgili ürettikleri kendi mottoları, kavram haritaları ve sokratik tartışmaları (ör: Menon diyaloğu) bir kitap mantığı içinde derlenerek bastırılacak, katılımcılarda dağıtılacak ve kütüphanelere gönderilecektir. Bu kitapta eğitim içeriği ve programı da bulunacak böylece kitabı okuyanlar içerikten yararlanarak yaygın etki maksimize edilecektir. Bir adım ötede program açık olacak basılacağı için ilgililerin geliştirmesine de açık olacaktır. Program sadece katılımcıların değil, program kitap ve kayıtlarına ulaşan herkesin temel bilimsel olguları fark etmelerini sağlamanın yanı sıra araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin arttırılması, bilimsel düşünme ve ilimi yaşama geçirme kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bahsi geçen okulun öğrencileri başta olmak üzere ürünlere ulaşan herkes, ilgili projenin katılımcıları dışındaki hedef kitlesi olarak sayılabilir.